Informatie voor aanwonenden

LET OP: de editie voor 2024 is in de maak 🙂

In verband met de veiligheid van onze deelnemers willen we het parcours vrijhouden van
geparkeerde auto’s d.m.v. een parkeerverbod. Het parkeerverbod wordt met een flyer vooraf bij de
bewoners en bedrijven aangekondigd. Ook worden een week voorafgaand aan het evenement
borden geplaatst op de betreffende locaties. Onderstaand treft u een overzicht van de verschillende afsluitingen en parkeerverboden. Tijdens het parkeerverbod is er een wegsleepregeling van kracht.